สถานที่ท่องเที่ยว - ดอยปู่ไข่


ดอยปู่ไข่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยดอยปู่ไข่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติโดยมี ภูเขาล้อมรอบและมี ลำธารน้ำไหล บนดอยปู่ไข่ มีบริการที่พักแบบ กลางเต็นท์ และ แบบ Home Stay มีสวนดอกไม้ และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

เมื่อขึ้นไปบนดอยปู่ไข่นักท่องเที่ยว สามารถมองเห็น วิว ทิวทัศน์ของเมืองเชียงรายได้อย่างสวยงาม และยังมีสินค้าจากกลุ่มชาวเขามาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ได้เลือกดูเลือกชม ส่วนในเวลากลางคืน นักท่องเที่ยวสามารถ ชมดาวบนดิน จากแสงไฟของเมืองเชียงรายและชมทะเลหมอกในช่วงเช้าได้อย่างสวยงาม ได้บรรยากาศที่เงียบสงบ และหนาวเย็นไม่น้อยไปกว่าภูชี้ฟ้าเลย

วามเป็นมา ในอดีตมีชนเผ่ามูเซอ (ลาหู่) อาศัยอยู่ ซึ่งแต่เดิมได้อพยพมาจากประเทศจีนมองโกเลียและได้ตั้งรกรากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่หลายประเทศ ในประเทศไทยชนเผ่ามูเซอได้ตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบสูงของภาคเหนือและส่วนหนึ่งได้อาศัยอยู่บนดอยมอนฮักและดอยเสือขบม้า ต.บ้านดู่ เมื่อ 200 ปีก่อน