สถานที่ท่องเที่ยว - สามเหลี่ยมทองคำ


บริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลก โดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น ซึ่งในบริเวณนี้เหมาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยน เนื่องจากทั้งที่ตั้งและการเดินทางที่ไม่ยากนัก เพราะ สามเหลี่ยมทองคำ เป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวก ที่ผู้คนทั่วไปเรียกว่า สบรวก ชายแดนบริเวณนี้ เป็นเขตแดนของสามประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า โดยมีสันดอนตรงกลาง ยิ่งเหมาะกับการแลกเปลี่ยนมากยิ่งขึ้น เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝิ่นเริ่มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ จากนั้น นมัสการพระพุทธรูป องค์สีทองอร่าม นามว่า พระพุทธนวล้านตื้อ ที่ประดิษฐานบน เรือแก้วกุศลธรรมตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณชายน้ำ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่อเพราะนอกจากที่จะเที่ยวทางบกแล้ว เราจะพานั่งเรือเที่ยวอีกด้วย ซึ่งค่าเรือที่เราเหมาไปนั้นลำละ 400 บาท โดยเรือจะพาเราทวนน้ำไปดูสันดอนที่ตั้งอยู่ตรงกลางจุดบรรจบของแม่น้ำทั้งสองสาย

1. รถยนต์ส่วนตัว
ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 เมื่อผ่าน อ.แม่จันเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1016 (แม่จัน-เชียงแสน) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ก่อนถึงกำแพงเมืองเกาเชียงแสนมีสี่แยกบายพาส เลี้ยวซ้ายมีป้ายบอกทางไปสามเหลี่ยมทองคำหรือเลือก ทางตรงไปผ่านอำเภอเชียงแสน จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบน้ำโขงอีก 12 กิโลเมตร

2. รถโดยสารประจำทาง
จากเชียงรายนั่งรถประจำทางเขียวสายเชียงราย-เชียงแสน จากสถานีขนส่งเชียงใหม่จากนั้นต่อรถสองแถวสายเชียงราย-สบรวก ที่หน้าตลดาเชียงแสน